18. November 2019 - 24. November 2019

Veranstaltungen SV WACKER
 «
 
 
» 
Mon, Nov 18 Die, Nov 19 Mit, Nov 20 Don, Nov 21 Fre, Nov 22 Sam, Nov 23 Son, Nov 24
07:00 Uhr       
       
       
       
08:00 Uhr       
       
       
       
09:00 Uhr       
       
       
       
10:00 Uhr       
       
       
       
11:00 Uhr       
       
       
       
12:00 Uhr       
       
       
       
13:00 Uhr       
       
       
       
14:00 Uhr       
       
       
       
15:00 Uhr       
       
       
       
16:00 Uhr       
     
 16:15 Uhr - 17:15 Uhr
 
      
      
17:00 Uhr      
       
     
 17:30 Uhr - 19:00 Uhr
 
      
18:00 Uhr      
      
      
      
19:00 Uhr       
       
      
      
20:00 Uhr      
      
      
      
21:00 Uhr      
      
      
      
22:00 Uhr       
       
       
       

SV Wacker Burghausen

Vitasport - SV Wacker Burghausen

SV Wacker Burghausen

KISS Bayern

SportKita

Funsport Hummel