16. November 2019

Veranstaltungen SV WACKER 2012
Mon, Nov 11 Die, Nov 12 Mit, Nov 13 Don, Nov 14 Fre, Nov 15 Sam, Nov 16 Son, Nov 17
07:00 Uhr 
 
 
 
08:00 Uhr 
 
 
 
09:00 Uhr 
 
 
 
10:00 Uhr 
 
 
 
11:00 Uhr 
 
 
 
12:00 Uhr 
 
 
 
13:00 Uhr 
 
 
 
14:00 Uhr 
 
 
 
15:00 Uhr 
 
 
 
16:00 Uhr 
 
 
 
17:00 Uhr 
 
 
 
18:00 Uhr 
 18:15 Uhr - 19:15 Uhr
 
 
 
19:00 Uhr 
 
 19:30 Uhr - 21:00 Uhr
20:00 Uhr
21:00 Uhr 
 
 
 
22:00 Uhr