24. November 2018

Veranstaltungen SV WACKER 2012
Mon, Nov 19 Die, Nov 20 Mit, Nov 21 Don, Nov 22 Fre, Nov 23 Sam, Nov 24 Son, Nov 25
07:00 Uhr 
 
 
 
08:00 Uhr 
 
 
 
09:00 Uhr 
 
 
 
10:00 Uhr 
 
 
 
11:00 Uhr 
 
 
 
12:00 Uhr 
 
 
 
13:00 Uhr 
 
 
 
14:00 Uhr 
 
 
 
15:00 Uhr 
 
 
 
16:00 Uhr 
 
 
 
17:00 Uhr 
 
 
 
18:00 Uhr 
 18:15 Uhr - 19:15 Uhr
19:00 Uhr
 
 19:30 Uhr - 21:00 Uhr
20:00 Uhr
21:00 Uhr 
 
 
 
22:00 Uhr